Aansprakelijkheid

De informatie op onze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Psychogoed behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel Psychogoed alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Psychogoed niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Psychogoed, welke geen eigendom zijn van Psychogoed, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Psychogoed. Hoewel Psychogoed uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Psychogoed worden onderhouden wordt afgewezen.

Aan de tips op Psychogoed kunnen geen rechten worden ontleend. Raadpleeg bij psychische en/of lichamelijke klachten altijd een huisarts. De tips op Psychogoed zijn niet bedoeld om psychische en/of lichamelijke klachten mee te verhelpen, en dienen slechts ter ondersteuning te worden toegepast onder toezicht van een (medisch) deskundige. Psychogoed sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website, door Psychogoed ontwikkelde content of producten.

Copyright

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Psychogoed. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Psychogoed. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Wanneer je gedeelten van artikelen wilt overnemen van Psychogoed vragen we je deze teksten af te sluiten met een correcte, duidelijk zichtbare bronvermelding. Deze bronvermelding dient te voldoen aan de volgende eisen:

  • De bronvermelding bevat de naam ‘Psychogoed’ (hoofdletter -P).
  • Het woord ‘Psychogoed’ is een klikbare hyperlink welke verwijst naar het oorspronkelijke artikel op psychogoed.nl
  • De link of de website bevat geen elementen die het volgen van de link belemmeren voor zowel bezoekers als zoekmachines.

Deze richtlijnen zijn van toepassing op incidentele plaatsing van Psychogoed content op websites van derden. Indien je meer dan één tekst per maand van Psychogoed wilt plaatsen vragen we je contact op te nemen via het contactformulier.

© 2016-2023, Psychogoed. Alle logo’s, teksten en afbeeldingen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

15585

Gratis Positieve Opvoedtips

Vul je e-mailadres in en krijg iedere twee weken gratis extra tips in je mailbox:

Scroll naar boven