Wat zit er achter het gedrag van mijn kind?

 In de opvoeding reageren we vaak op het gedrag van een kind. Maar wat zit er achter dit gedrag? Je kind gedraagt zich op een bepaalde manier met een reden. Er zit een gevoel of een intentie achter. Door hier oog voor te hebben doe je je kind meer recht. Er ontstaat ruimte voor ander gedrag en een negatieve spiraal kan verrassend snel worden omgebogen.

 

Goede Reden

Kinderen hebben altijd een goede reden voor hun gedrag. Ze willen van nature het graag goed doen. Ze doen het zo goed als ze kunnen.
Soms kunnen ze niet anders. Bijvoorbeeld door hun cognitieve of taalontwikkeling. Ze begrijpen iets nog niet of ze kunnen het nog niet onder woorden brengen. Of ze gedragen zich op een bepaalde manier door wat ze hebben meegemaakt, bijvoorbeeld een eerdere ervaring. Of misschien is er wel sprake van een aangeboren beperking. Dit kan allemaal meespelen.
Maar gegeven al deze omstandigheden doen ze het zo goed als ze kunnen. En als ze het zo goed doen als binnen hun mogelijkheden ligt, is het dan eerlijk om ze hiervoor te straffen? Of terecht te wijzen?

De goede bedoeling van een kind is lang niet altijd makkelijk te zien. Zeker als je kind veel negatief gedrag vertoont. Je kan je dan afvragen waar dit gedrag vandaan komt. Wat zit er achter? Heeft je kind iets meegemaakt waardoor het zich zo gedraagt? Welk gevoel zit erachter?
Wordt er teveel van je kind gevraagd? Of is het een uiting van behoefte aan warmte, aandacht of waardering?

 

 

Hoe zie je wat er achter het gedrag van je kind zit?

Het begint met goed kijken en luisteren, zonder te oordelen over wat je hoort en ziet. Het is niet eenvoudig, maar hoe vaker je ermee oefent hoe makkelijker en sneller je het achterliggende gevoel of de intentie van je kind kan zien.

  • Observeer, kijk naar je kind, zonder meteen in te grijpen. Let op wat hij of zij doet en wat hieraan vooraf gaat.
  • Luister naar je kind. Wat vertelt je kind jou?
  • Bedenk achteraf wat je kind met bepaald gedrag wilde vertellen. Stel jezelf de vragen: Waar heeft mijn kind behoefte aan? Hoe voelde mijn kind zich? Wat wil mijn kind mij laten inzien?
  • Welke positieve intentie zat er achter? Wilde je kind laten zien dat hij/zij iets kan? Jou trots maken? Iets nieuws leren? Een ander helpen? Zorgen dat hij/zij bij een groep kan horen? Z’n eigen mening laten horen of een eigen keuze maken?
  • Praat erover met je kind, stel vragen en wees nieuwsgierig. Je kan zo je kind beter leren begrijpen.

 

Als je de achterliggende boodschap van je kind kan zien, benoem deze naar je kind. Dit geeft rust en een fijn gevoel bij je kind. Kinderen vinden het prettig als gezien wordt wat hun goede reden voor bepaald gedrag is.
Kijken naar de goede bedoeling van een kind past helemaal binnen positief opvoeden en binnen het oplossingsgericht opvoeden. Wil je meer weten over positief opvoeden? Lees dan het artikel: “Wat is Positief Opvoeden? Basisprincipes, tips per leeftijd en online cursus.”
Wil je meer weten over oplossingsgericht opvoeden? Volg ons op Facebook of volg de online cursus Positief Gezin!


Over de auteur

Rian Meddens avatar

Gratis Positieve Opvoedtips

Vul je e-mailadres in en krijg iedere twee weken gratis extra tips in je mailbox: