Leer je kind positief denken en een positieve mindset

Zo leer je je kind positief denken: 10 praktische tips

Hoe leer je je kind positief denken? Positief denken is een vaardigheid die je kind veel kan brengen. Het versterkt niet alleen het zelfvertrouwen van je kind, maar helpt je kind ook bij het omgaan met uitdagingen en tegenslagen. Als ouder kun je jouw kind helpen om een positieve mindset te ontwikkelen. Hier zijn 10 praktische tips om je kind te helpen om positief te gaan denken. 

Positieve mindset bij je kind

Kinderen met een positieve mindset denken positief en focussen zich op oplossingen en mogelijkheden. Ze richten zich op de positieve aspecten in gebeurtenissen en staan optimistisch in het leven. Een kind met een positieve mindset heeft een positieve benadering van problemen en van het leven. 

Een positieve mindset helpt bij het ontwikkelen van meer zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen. Veel kinderen met een positieve mindset kunnen zich makkelijk aanpassen aan nieuwe situaties en gaan nieuwe uitdagingen makkelijker aan. Als er iets mislukt, voelen ze zich niet slecht over zichzelf, maar zien dit als een leerervaring. Er is dan ook een overlap met de groeimindset geïntroduceerd door Carol Dweck. De groeimindset gaat er vanuit dat talenten en vaardigheden verder ontwikkeld kunnen worden door te leren, doorzettingsvermogen en inspanning.

Blij kind leer kind positief denken positieve mindset
Een positieve mindset helpt je kind om meer zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen te ontwikkelen.
Rian Meddens – Ortopedagoog Generalist


Leer je kind positief denken: 10 praktische tips

Hier volgen 10 praktische tips om je kind positief te leren denken.

1. Het voorbeeld geven in positief denken

Je kind leert veel van het voorbeeld dat jij geeft. Sta jij zelf positief in het leven? Hoe ga jij om met tegenslagen? Kinderen observeren hoe de volwassenen om zich heen omgaan met verschillende situaties en kopiëren dit gedrag. Laat dus door je eigen gedrag zien hoe je positief en constructief met situaties omgaat. 

2. Reageer positief op je kind

Ga positief met je kind om en voed je kind positief op. Geef je kind complimenten en straal vertrouwen uit. Vier successen en focus hierbij vooral op de moeite die je kind ergens voor doet, ongeacht het resultaat. Deze positieve reacties zullen steeds meer onderdeel worden van je kind zelf. Zorg er wel voor dat je procesgerichte complimenten geeft en niet overdreven positief bent. Je reactie moet in verhouding staan met de inspanning die je kind geleverd heeft. 

3. Stimuleer de groeimindset

Met behulp van de groeimindset leert je kind omgaan met tegenslagen en uitdagingen. Leer je kind dat falen niet het einde van de wereld is, maar juist een kans om te leren en te groeien. Gebruik deze groeitaal voor je kind: 

Leer je kind de groeimindset

4. Bespreek waar je dankbaar voor bent

Bespreek dagelijks (of zo vaak mogelijk) met je kind waar jullie dankbaar voor zijn. Noem zelf dingen op en laat je kind dingen noemen. Door dit elke dag voor het slapen gaan te doen, verleg je de focus naar het positieve. Leg bijvoorbeeld een schriftje of dankbaarheidsdagboek naast het bed van je kind. Uit onderzoek blijkt dat mensen die dit doen, zich gelukkiger voelen. 

5. Leer je kind omgaan met teleurstellingen

Tegenslagen horen bij het leven, dus leer je kind hier al jong mee omgaan. Probeer niet alles op te lossen of over te nemen van je kind als het een beetje moeilijk wordt, maar laat je kind zelf ervaren en proberen. Stimuleer je kind om uitdagingen aan te gaan. Steun en troost je kind als iets niet lukt. Geef je kind mee dat het normaal is om negatieve gevoelens te ervaren. Moedig je kind aan om zijn of haar gevoelens te uiten, zodat je erover kunt praten. 

6. Denk in mogelijkheden

Als de emoties van je kind voldoende ruimte hebben gehad, kun je samen zoeken naar oplossingen. Denk hierbij in mogelijkheden en brainstorm samen over alle mogelijke opties. Laat je kind hierbij vooral zelf oplossingen bedenken en neem de de ideeën van je kind serieus.
Praat met je kind toekomstgericht (‘Hoe kunnen we dit oplossen?’, ‘Wat wil je anders?’, Wat kan jou helpen?’)  in plaats van gericht op het verleden (‘Waarom ging dit mis?’). 

7. Stel realistische doelen

Leer je kind om haalbare doelen te stellen en stimuleer je kind om deze doelen na te streven. Leer je kind dat als je iets wilt bereiken, dit stap voor stap gaat en dat het normaal is dat iets niet meteen lukt. En dat iets nieuws leren altijd tijd en moeite kost. Door realistische doelen te stellen, wordt iets haalbaar en overzichtelijker. En als het lukt om een kleine stap te behalen, geeft dat een positief gevoel en motivatie om verder te gaan.

8. Uitleg over de gedachten van je kind

Leg je kind uit dat de gedachten in je hoofd, je gevoel bepalen. Dit kun je doen door voorbeelden te geven van negatieve (rode) gedachten en positieve (groene) gedachten. Sommige situaties triggeren automatisch negatieve gedachten, waardoor je je rot voelt. Bedenk een heleboel groene gedachten waar je kind echt in gelooft. Wil je meer hulp om je kind positief te leren denken op deze manier, lees er dan meer over in het werkboek Ik ben TOP. Hierin staat een heel hoofdstuk over positief denken en oefeningen om aan de slag te gaan met rode en groene gedachten.

Ik ben TOP - werkboek voor meer zelfvertrouwen en weerbaarheid

9. Stimuleer het inlevingsvermogen van je kind

Leer je kind om zich in anderen te verplaatsen. Dit helpt niet alleen bij het ontwikkelen van sociale vaardigheden, maar bevordert ook de positiviteit. Je kind begrijpt de beweegredenen van anderen beter en zal hier veel profijt van hebben in vriendschappen. 

10. Leer je kind fouten maken

Leer je kind dat fouten maken een natuurlijk onderdeel is van iets nieuws leren en groeien. Juist zo leert je kind positief denken. Moedig je kind aan om het maken van fouten te zien als leermogelijkheden en niet als mislukkingen. Deel ook je eigen fouten met je kind en laat merken dat het normaal is om fouten te maken en vertel wat je hiervan geleerd hebt. 

Je kind positief leren denken is een proces dat lang kan duren. Het ene kind is in aanleg positiever dan het andere kind. Houd de hierboven genoemde tips voor het positief denken lange tijd vol, dan zul je merken dat er langzaam effect zal ontstaan en je kind echt positief gaat denken. Hoe jonger je start, hoe meer effect het zal hebben op je kind. Ook als het niet altijd lukt om zelf positief te zijn, want dat kan niet altijd; we hebben soms zoveel aan ons hoofd als ouders. Maar onthoud dat elke stap die je zet in de richting van een positieve mindset al waardevol is voor je kind!

Bronnen

American Psychological Association
Carol Dweck (2018). Mindset. Verander je manier van denken om je doelen te behalen. Swp, Uitgeverij B.V.

POSITIEF &

RELAXED OPVOEDEN

TOP Opvoeder!

Het werkboek voor ouders, voor meer balans, plezier en zelfvertrouwen tijdens het opvoeden.

Opvoeden op een manier die bij jou past. 


Over de auteur

Rian Meddens avatar

Verder lezen:

15585

Gratis Positieve Opvoedtips

Vul je e-mailadres in en krijg iedere twee weken gratis extra tips in je mailbox: