Kind zeurt en zeurende kinderen

Hoe stop je zeuren bij kinderen? 6 redenen, tips en uitleg

Word jij soms helemaal gek van een zeurend kind? Zeuren om een snoepje of om meer schermtijd? Zeuren werkt op onze zenuwen en we vinden dit gedrag van ons kind vaak heel irritant. Hoe kun je ervoor zorgen dat je kind stopt met zeuren? Lees hier de 6 redenen voor zeuren met de bijbehorende tips om het zeuren te laten stoppen!

Hoe stop je zeuren bij kinderen? jongen
Hoe stop je zeuren bij kinderen? 6 redenen: tips en uitleg meisje

Inhoud
Waarom zeurt mijn kind? 
Positief omgaan met zeuren bij kinderen
Waarom is een zeurend kind zo lastig?
6 redenen voor zeuren met bijpassende tips

Waarom zeurt mijn kind? 

Zeuren komt veel voor bij kleuters en basisschoolkinderen. Ze zeuren omdat ze een snoepje willen, langer in de speeltuin willen blijven of nog een filmpje willen kijken. Peuters krijgen driftbuien, en als je kind ouder wordt gaat het zeuren. 

Zeuren is vaak een manier om duidelijkheid te krijgen. Je kind wil weten waar hij of zij aan toe is. Daarnaast kan het ook zo zijn dat je kind gewend is dat hij toch zijn zin krijgt als hij zeurt. Je kind gaat dan het zeuren inzetten om te kijken of het toch gaat lukken. Zelfs als de kans heel klein is, zal je kind het proberen. Zeuren kan ook een uiting zijn van gevoelens. Je kind wil jou bijvoorbeeld laten weten hoe ongelofelijk leuk hij iets vindt. En hij wil natuurlijk meer van dat fijne gevoel dat hij krijgt als hij een snoepje eet of langer mag spelen.

Tot slot kan het ook zijn dat je kind aandacht vraagt. Je kind heeft behoefte aan echte aandacht van jou. Als je kind deze aandacht niet krijgt, neemt het zeuren vaak toe. Je kind moet nog leren om te communiceren op een rustige manier met goede argumenten. Als je jouw kind dit kunt leren, zal hij hier veel baat bij hebben in zijn leven. 

Het is belangrijk om te beseffen dat het zeuren niet bedoeld is om jou het leven zuur te maken. Je kind heeft een bepaalde behoefte en moet nog leren om hierover op een nette manier te communiceren of om erop te wachten. Deze uitgestelde behoeftebevrediging is nog lastig voor jonge kinderen. 

Positief omgaan met zeuren bij kinderen

Vaak wordt geadviseerd om het zeuren te negeren of om je kind te leren praten op een vriendelijke toon. Maar kinderen gaan vaak juist meer zeuren als ze genegeerd worden of ze worden zelfs boos. Ze willen juist aandacht voor iets en als dat niet gezien wordt, gaan ze alles uit de kast halen om tot je door te dringen. Dit komt doordat je dan niet op de achterliggende behoefte van je kind reageert. 

Positief opvoeden tips per leeftijd

Zeuren bij kinderen is een symptoom van een onderliggend probleem. Als je het zeuren dus echt wilt laten stoppen, dan moet je op die onderliggende behoefte reageren. Moet je je kind zijn zin geven als hij of zij zeurt? Zeker niet! Door in te spelen op de reden achter het zeuren, zul je merken dat het zeuren stopt, zonder dat je je kind zijn zin hoeft te geven. 

Zeuren klinkt negatief, maar als we zeuren positief bekijken dan weten zeurende kinderen eigenlijk heel goed wat ze willen. En ze kunnen ook nog eens heel goed volhouden! Dat zijn eigenschappen die je als volwassene goed kunt gebruiken om veel te bereiken. 

Waarom is zeuren zo vervelend?

Zeuren werkt op onze zenuwen. Net zoals we niet tegen een huilende baby kunnen, kunnen we ook slecht tegen zeuren. Zeuren is eigenlijk het vervolg van huilen. Je kind laat je merken dat hij jouw aandacht nodig heeft precies op het moment dat dat niet uitkomt. Onbewust raakt het zeuren ons, omdat wij als ouders ervoor moeten zorgen dat het goed gaat met ons kind. Het zeuren is, net als huilen, een uiting dat het niet goed gaat met het kind en het geeft ons dus het gevoel dat we hier meteen iets mee moeten. Wij zijn immers verantwoordelijk voor ons kind. Daarnaast kunnen ook schuldgevoelens meespelen. Je wilt dat je kind zich fijn voelt, maar door iets te verbieden blijft je kind zeuren. 

Daarom helpt het om even diep te zuchten of om tot 10 te tellen en te beseffen dat er helemaal geen noodgeval is. Dan kun je daarna met meer geduld reageren. Je hoeft het probleem van je kind ook niet meteen op te lossen. Het erkennen van gevoelens zorgt er vaak al voor dat het zeuren vermindert of stopt.

6 redenen voor zeuren met bijpassende tips

Het helpt om de reden achter het zeuren bij kinderen te ontdekken. Hieronder vind je 6 verschillende, mogelijke oorzaken voor het zeuren met de bijbehorende manier van reageren die helpt. Welke manier het beste werkt, hangt af van de reden waarom je kind zeurt. Let goed op je kind en bekijk welke achterliggende oorzaak bij jouw kind zou kunnen spelen. Deze oorzaak kan per situatie verschillen. 

1. Zeuren, omdat je kind behoefte heeft aan aandacht

Je kind kan gaan zeuren, omdat hij of zij niet genoeg aandacht krijgt van een volwassene. Het zeuren is dan een uiting van de behoefte aan liefde en verbinding met jou. Zeurt je kind? Bedenk dan of je kind behoefte zou kunnen hebben aan positieve aandacht van jou. Als dat zo is, probeer je kind dan positieve aandacht te geven. Knuffel je kind, klets even met hem of haar, lees samen een boekje of ga iets anders leuks samen doen. 

Je bekrachtigt het zeuren van je kind dan niet, maar je speelt juist in op de onderliggende behoefte van je kind. Een kind kan niet functioneren zonder positieve aandacht en verbinding met jou. 

2. Zeuren, omdat je kind zich machteloos voelt

Veel kinderen die zeuren of niet willen luisteren, voelen zich machteloos. Als je op zo’n moment je kind negeert of boos wordt, dan vergroot je het gevoel van machteloosheid bij je kind. Maar als je je kind zijn zin geeft, beloon je juist de machteloosheid. Probeer in plaats daarvan je kind op een rustige manier te leren hoe hij zijn behoeftes duidelijk kan maken. Benoem de wens van je kind en erken zijn of haar gevoel: 

 “Je wilt echt nog heel graag naar de speeltuin. Je blijft het herhalen, zodat je zeker weet dat ik je begrijp. Wat balen hè, dat het nu niet kan”. 

Op deze manier erken je de gevoelens van je kind. Soms is het voor je kind al voldoende om te voelen dat jij je kind begrijpt.  

Als je kind dan toch nog blijft zeuren, dan kun je bijvoorbeeld zeggen: 

“Je klinkt helemaal niet als jezelf. Ik vraag me af waar je eigen mooie, duidelijke stem is?”

Zo geef je je kind vertrouwen dat hij of zij het ook op een andere manier kan zeggen. Je kunt je kind helpen door er een spelletje van te maken en samen de stem te gaan zoeken. Dit werkt alleen als je kind nog rustig genoeg is en als je kind voelt dat jij hem of haar echt wilt helpen. Ook is het belangrijk om te bekijken of er geen andere achterliggende oorzaak achter het gedrag ligt. 

3. Zeuren, omdat je kind weinig energie heeft 

Kinderen kunnen gaan zeuren als ze overvraagd worden. Ze hebben dan bijvoorbeeld behoefte aan eten of een rustmoment. Als je vermoedt dat dit speelt bij jouw kind, probeer het zeurgedrag dan voor te zijn door voldoende eetmomenten en rustmomenten in te bouwen op de dag. Ga geen boodschappen doen met je kind als hij moe of honger is. Als je een dagje uit bent en je merkt dat je kind moe wordt, besteed hier dan aandacht aan en zorg voor een rustmoment. Zie het zeuren van je kind als een signaal dat het genoeg is of dat er rust nodig is.

4. Zeuren, omdat je kind zijn gevoelens moet uiten 

Omgaan met emoties van kinderen

Kinderen bouwen gedurende de dag verschillende emoties op. Het uiten van deze emoties helpt dan om je weer rustig te voelen. Soms zeurt en huilt een kind dus simpelweg om de opgebouwde stress eruit te laten. Een peuter krijgt een driftbui, maar als je kind iets ouder wordt en beter z’n emoties kan beheersen dan kan dit zich uiten in zeuren. Probeer rustig te blijven en begripvol te reageren op het gezeur. Geef even volledige aandacht en probeer te praten over hoe zijn of haar dag was.

Troost je kind als dat nodig is of laat je kind naar buiten gaan om te bewegen. Ook kan het zijn dat je kind je wil laten weten hoe leuk hij iets vindt. Hij wil meer van dat fijne gevoel dat hij krijgt als hij dat snoepje eet of lekker kan spelen. Erken dan ook juist de positieve gevoelens: “Je vindt die snoepjes echt zo verschrikkelijk lekker, hè!”. Geef ruimte aan de gevoelens van je kind. 

5. Zeuren, omdat het werkt

6. Zeuren, omdat je kind niet weet waar hij aan toe is

Kinderen hebben behoefte aan duidelijkheid. Grenzen en duidelijkheid bieden veiligheid voor een kind. Het geeft rust om te weten waar je aan toe bent. Deze duidelijkheid kun je geven op een begripvolle manier. Leg duidelijk uit dat iets niet mag of kan en waarom niet: “Vandaag mag je geen filmpje meer kijken, want je hebt al lang genoeg gekeken. Morgen tijdens het koken, mag je weer kijken”. Nadat je duidelijkheid gegeven hebt, zal je kind waarschijnlijk teleurgesteld zijn. Help je kind dan door deze gevoelens te benoemen en te erkennen. “Balen hè, dat het nu niet meer mag, je vindt het zo leuk om filmpjes te kijken”.

Houd ook je eigen grenzen goed in de gaten. Dus als je geen tijd hebt om naar de speeltuin te gaan, ga dan niet. Als je vindt dat je kind genoeg snoep gehad heeft, geef dan niet nog iets extra’s. Wees tegelijkertijd wel empathisch over de wens van je kind. Dus help je kind zonder toe te geven. Je kunt wel tot een compromis komen met je kind, als het je kind lukt om iets op een rustige manier te vragen. Spreek bijvoorbeeld af wanneer je wel naar de speeltuin kan gaan of geef iets anders dan snoep, iets gezonds bijvoorbeeld. Zo kun je zeuren bij kinderen stoppen.

Zo leer je je kind om zijn behoeftes te uiten en dat deze niet altijd meteen in vervulling kunnen gaan. Maar dat je wel samen naar oplossingen kunt zoeken! 


Over de auteur

Rian Meddens avatar

Verder lezen:

15585

Gratis Positieve Opvoedtips

Vul je e-mailadres in en krijg iedere twee weken gratis extra tips in je mailbox: