Wat is het effect van positief opvoeden? Is het beter voor je kind? En wat is het effect voor jou zelf als ouder? Bij positief opvoeden bied je een veilige, positieve omgeving voor je kind om in op te groeien. Het klinkt mooi, maar wat levert het precies op?

Positief Opvoeden

Het advies vanuit consultatiebureaus, scholen en pedagogen is om positief op te voeden. En dat is niet zomaar, want het heeft veel voordelen. Tegenwoordig maken veel ouders al gebruik van positieve opvoedvaardigheden, bewust of onbewust. Maar wat is het nou eigenlijk precies, dat positief opvoeden?
Bij positief opvoeden creëer je een veilige en stimulerende omgeving voor je kind. Je helpt je kind op een liefdevolle manier bij het aanleren van gedrag en vaardigheden. Je geeft je kind positieve aandacht en biedt ondersteuning en uitleg waar nodig. Maar onder positief opvoeden wordt meer verstaan dan alleen maar belonen en complimenten geven. Ook het inspelen op de behoeftes en gevoelens van je kind hoort erbij. Straffen is geen onderdeel van positief opvoeden, maar wel het stellen van grenzen en zorgen voor voorspelbaarheid. In de literatuur komt deze vorm van opvoeden het meeste overeen met de autoritatieve opvoedstijl.

Effect van positief opvoeden op ouders

Er is veel onderzoek gedaan naar de effecten van de opvoedstijl van ouders. Positief opvoeden heeft niet alleen veel voordelen voor kinderen, maar ook voor ouders zelf. Zo blijkt dat ouders die positief opvoeden minder stress ervaren en zich minder somber voelen (Sanders en collega’s, 2008). Ze hebben meer plezier in de opvoeding en voelen zich minder machteloos. Deze ouders gebruiken minder dwangmiddelen in de opvoeding, zoals dreigen en straffen.

Een belangrijk voordeel is dat positief opvoeden leidt tot een betere band met je kind. Jouw gedrag en het gedrag van je kind hebben een grote wisselwerking op elkaar. Door positief met elkaar om te gaan, heb je meer plezier samen. Er ontstaat dan verbinding in een gezin. En verbinding met anderen is één van de belangrijkste psychologische basisbehoeften van een mens.

Ouders die het ouderschap positief beleven hebben meer vertrouwen in zichzelf en voelen zich beter. Maar ouderschap is meer dan opvoeden alleen. Als je een kind krijgt, verandert er veel en zijn er ook andere factoren die beïnvloeden hoe je het vader- of moederschap beleeft. Zoals je relatie, de balans tussen werk en gezin, je sociale contacten en financiële situatie zijn factoren die ook allemaal meespelen.

Uit onderzoek blijkt dat ongeveer ⅓ van alle ouders zich zorgen maakt over de opvoeding of ontwikkeling van hun kind. Van deze ouders heeft maar liefst 60% hulp ingeschakeld (Meij, 2011). Het inschakelen van hulp voor positief opvoeden levert veel op. Zo blijkt uit verschillende onderzoeken dat opvoedondersteuning leidt tot meer positief opvoedgedrag van ouders en leidt tot meer vertrouwen in jezelf als opvoeder.

Effect van positief opvoeden op kinderen

Een kind dat opgroeit in een liefdevolle, stimulerende en stabiele omgeving heeft een grotere kans om zich goed te ontwikkelen. Over het algemeen leidt positief opvoeden tot zelfstandige, zelfverzekerde kinderen, die goed functioneren in onze maatschappij. Je kind leert door positief opvoeden beter omgaan met conflicten en kan daardoor beter problemen oplossen. Besef je wel dat niet alleen jouw opvoedgedrag een rol speelt in de ontwikkeling van je kind, maar ook bijvoorbeeld z’n temperament, bepaalde gebeurtenissen en de ervaringen die je kind opdoet op andere plekken, zoals op school. Toch heeft de relatie tussen jou en je kind heel veel invloed. Want in contact met jou legt je kind de basis voor het vertrouwen in zichzelf en in anderen. En dit vertrouwen is van grote invloed op z’n verdere ontwikkeling.

Dat positief opvoeden belangrijk is in de eerste levensjaren is dus bekend. Maar ook als je kind ouder is levert positief opvoeden veel op. Pubers en adolescenten die positief opgevoed worden door hun ouders vertonen minder probleemgedrag en hebben meer zelfvertrouwen (Smokowski en collega’s, 2015).

Ouders die het vader- of moederschap als positief ervaren, hebben een positieve invloed op hun kind. Kinderen voelen zich dan over het algemeen beter en hebben minder gedragsproblemen. Maar opvoeden is lastig, dus niet alle ouders zullen het vader- of moederschap positief ervaren. Als je dan hulp vraagt, heeft dit ook een positieve invloed. Want ook blijkt uit onderzoek, als ouders opvoedondersteuning krijgen waarbij ze vaardigheden leren om positief op te voeden, dit een positieve invloed heeft op kinderen. Kinderen hebben dan minder gedragsproblemen en ook de emotionele problemen nemen dan af. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat angsten, concentratieproblemen en opstandig gedrag bij het kind te verminderen.

Hoe kun je positief opvoeden?

Wil je meer lezen over wat positief opvoeden precies is en hoe je dit kunt toepassen bij jouw kind?
Lees dan meer in het artikel “Wat is positief opvoeden? De basisprincipes, tips per leeftijd en online cursus”.

Bronnen

 

15585

Positief Opvoedformule

Met 20 voorbeelden met de meest voorkomende opvoedsituaties

Ontvang onze opvoedtips en de worksheet gratis in je mail

15585

Gratis Positieve Opvoedtips

Vul je e-mailadres in en krijg iedere twee weken gratis extra tips in je mailbox:

Scroll naar top