Wat is het effect van positief opvoeden op ouders en kinderen?

Wat is het effect van positief opvoeden? Is het beter voor je kind? En wat is het effect voor jou zelf als ouder? Bij positief opvoeden bied je een veilige, positieve omgeving voor je kind om in op te groeien. Het klinkt mooi, maar wat levert het precies op?

Inhoud
Wat is positief opvoeden?
Effect van positief opvoeden op ouders
Effect van positief opvoeden op kinderen
Voor professionals

Wat is Positief Opvoeden

Het advies vanuit consultatiebureaus, scholen en pedagogen is om positief op te voeden. En dat is niet zomaar, want het heeft veel voordelen. Tegenwoordig maken veel ouders al gebruik van positieve opvoedvaardigheden, bewust of onbewust. Maar wat is het nou eigenlijk precies, dat positief opvoeden?
Bij positief opvoeden creëer je een veilige en stimulerende omgeving voor je kind. Je helpt je kind op een liefdevolle manier bij het aanleren van gedrag en vaardigheden. Je geeft je kind positieve aandacht en biedt ondersteuning en uitleg waar nodig. Maar onder positief opvoeden wordt meer verstaan dan alleen maar belonen en complimenten geven. Ook het inspelen op de behoeftes en gevoelens van je kind hoort erbij. Straffen is geen onderdeel van positief opvoeden, maar wel het stellen van grenzen en zorgen voor voorspelbaarheid. In de literatuur komt deze vorm van opvoeden het meeste overeen met de autoritatieve opvoedstijl.

Effect van positief opvoeden op ouders

Er is veel onderzoek gedaan naar de effecten van de opvoedstijl van ouders. Positief opvoeden heeft niet alleen veel voordelen voor kinderen, maar ook voor ouders zelf. Zo blijkt dat ouders die positief opvoeden minder stress ervaren en zich minder somber voelen (Sanders en collega’s, 2008). Ze hebben meer plezier in de opvoeding en voelen zich minder machteloos. Deze ouders gebruiken minder dwangmiddelen in de opvoeding, zoals dreigen en straffen.

Een belangrijk effect van positief opvoeden is dat het leidt tot een betere band met je kind. Jouw gedrag en het gedrag van je kind hebben een grote wisselwerking op elkaar. Door positief met elkaar om te gaan, heb je meer plezier samen. Er ontstaat dan verbinding in een gezin. En verbinding met anderen is één van de belangrijkste psychologische basisbehoeften van een mens.

Positief opvoeden heeft niet alleen veel voordelen voor kinderen, maar ook voor ouders zelf. Ouders die positief opvoeden hebben meer plezier in de opvoeding en voelen zich minder machteloos. En ze gebruiken minder dwangmiddelen in de opvoeding, zoals dreigen of straffen.
Rian Meddens – Ortopedagoog Generalist

Ouders die het ouderschap positief beleven hebben meer vertrouwen in zichzelf en voelen zich beter. Maar ouderschap is meer dan opvoeden alleen. Als je een kind krijgt, verandert er veel en zijn er ook andere factoren die beïnvloeden hoe je het vader- of moederschap beleeft. Zoals je relatie, de balans tussen werk en gezin, je sociale contacten en financiële situatie zijn factoren die ook allemaal meespelen.

Effect van positief opvoeden vrolijk gezin

Uit onderzoek blijkt dat ongeveer ⅓ van alle ouders zich zorgen maakt over de opvoeding of ontwikkeling van hun kind. Van deze ouders heeft maar liefst 60% hulp ingeschakeld (Meij, 2011). Het inschakelen van hulp voor positief opvoeden levert veel op. Zo blijkt uit verschillende onderzoeken dat opvoedondersteuning leidt tot meer positief opvoedgedrag van ouders en leidt tot meer vertrouwen in jezelf als opvoeder.

Het werkboek TOP Opvoeder helpt je om positief en relaxed op te voeden. Je leert een balans te vinden tussen jou als opvoeder en je kind en hoe je kalm kunt blijven in uitdagende opvoedsituaties, zonder aan jezelf voorbij te gaan. Zo ga je opvoeden op een manier die bij jou past, zodat je meer plezier en zelfvertrouwen krijgt in het opvoeden.

Gun jezelf het werkboek TOP-Opvoeder en word een relaxte en positieve opvoeder! 

Effect van positief opvoeden op kinderen

Een kind dat opgroeit in een liefdevolle, stimulerende en stabiele omgeving heeft een grotere kans om zich goed te ontwikkelen. Over het algemeen leidt positief opvoeden tot zelfstandige, zelfverzekerde kinderen, die goed functioneren in onze maatschappij. Je kind leert door positief opvoeden beter omgaan met conflicten en kan daardoor beter problemen oplossen. Besef je wel dat niet alleen jouw opvoedgedrag een rol speelt in de ontwikkeling van je kind, maar ook bijvoorbeeld z’n temperament, bepaalde gebeurtenissen en de ervaringen die je kind opdoet op andere plekken, zoals op school. Toch heeft de relatie tussen jou en je kind veel invloed. Want in contact met jou legt je kind de basis voor het vertrouwen in zichzelf en in anderen. En dit vertrouwen is van grote invloed op z’n verdere ontwikkeling. Het effect van positief opvoeden op kinderen is dus enorm positief.

Dat positief opvoeden belangrijk is in de eerste levensjaren is dus bekend. Maar ook als je kind ouder is, levert positief opvoeden veel op. Het effect van positief opvoeden op pubers en adolescenten is positief, want ze vertonen minder probleemgedrag en hebben meer zelfvertrouwen (Smokowski en collega’s, 2015).

Ouders die het vader- of moederschap als positief ervaren, hebben een positieve invloed op hun kind. Kinderen voelen zich dan over het algemeen beter en hebben minder gedragsproblemen. Maar opvoeden is lastig, dus niet alle ouders zullen het vader- of moederschap positief ervaren. Als je dan hulp vraagt, heeft dit ook een positieve invloed. Want ook blijkt uit onderzoek, als ouders opvoedondersteuning krijgen waarbij ze vaardigheden leren om positief op te voeden, dit een positieve invloed heeft op kinderen. Kinderen hebben dan minder gedragsproblemen en ook de emotionele problemen nemen dan af. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat angsten, concentratieproblemen en opstandig gedrag bij het kind dan verminderen. Weer een positief effect van positief opvoeden.

peuterpubertijd: Positief opvoeden 10 tips

Hoe kun je positief opvoeden?

Wil je meer lezen over wat positief opvoeden precies is en hoe je dit kunt toepassen bij jouw kind?
Lees dan meer in het artikel “Wat is positief opvoeden? De basisprincipes, tips per leeftijd en online cursus”.

Top Opvoeder

Het werkboek dat je leert kalm te blijven in uitdagende opvoedsituaties, zonder aan jezelf voorbij te gaan.

Voor professionals die met kinderen en ouders werken

Werk jij als professional met kinderen? Bijvoorbeeld als kindercoach, gezinsbegeleider, kinder- en jeugdpsycholoog of (ortho)pedagoog? Dan kun je het overzicht met 10 opvoedtips gebruiken voor jouw cliënten. Ook kun je aan de slag met het TOP-Opvoeder werkboek met de licentie voor professionals. Wil je meer handvatten om met kinderen aan de slag te gaan? Lees dan meer over ons speciale aanbod voor professionals. Je krijgt toegang tot meer dan 100 materialen in de Psychogoed Toolbox (waaronder het TOP Opvoeder werkboek). Daarnaast krijg je ook begeleiding in live Q&A’s en gratis trainingen. Zo ga je beter bij je cliënten aansluiten, voel je je zelfverzekerder en behaal je sneller positief resultaat voor jouw cliënten!

Bronnen bij dit artikel

Bor, W., Sanders, M., & Markie-Dadds, C., 2002. The Effects of the Triple P-Positive Parenting Program on Preschool Children with Co-Occurring Disruptive Behavior and Attentional/Hyperactive Difficulties in Journal of Abnormal Child Psychology.
Carr, A., 2015. The handbook of child and adolescent Clinical psychology. A contextual Approach.
Jackson, C., & Moreland, A., 2018. Parental Competency as a Mediator in the PACE Parenting Program’s Short and Long-term Effects on Parenting Stress in Journal of Child and Family Studies.
Meij, H., 2011. De basis van opvoeding en ontwikkeling in Nederlands Jeugd Instituut.
Nowak, C., & Heinrichs, N., 2008. A Comprehensive Meta-Analysis of Triple P-Positive Parenting Program Using Hierarchical Linear Modeling: Effectiveness and Moderating Variables in Clinical Child and Family Psychology Review.
https://www.nji.nl/nl/Opvoeden-Achtergronden-Definitie/Opvoeding
Özyurt G., Gencer, O., Öztürk, Y., & Özbek, A., 2016. Is Triple P Positive Parenting Program Effective on Anxious Children and Their Parents? 4th Month Follow up Results in Journal of Child and Family studies.
https://www.nji.nl/nl/Opvoeden-Achtergronden-Definitie/Opvoeding
Smokowski, P., Bacallao, M., Cotter, K., & Evans, C., 2015. The Effects of Positive and Negative Parenting Practices on Adolescent Mental Health Outcomes in a Multicultural Sample of Rural Youth in Child Psychiatry & Human Development.

POSITIEF &

RELAXED OPVOEDEN

TOP Opvoeder!

Het werkboek voor ouders, voor meer balans, plezier en zelfvertrouwen tijdens het opvoeden.

Opvoeden op een manier die bij jou past. 


Over de auteur

Rian Meddens avatar
15585

Gratis Positieve Opvoedtips

Vul je e-mailadres in en krijg iedere twee weken gratis extra tips in je mailbox: